Internationaal

Gastles van Europarlementariër Hans van Baalen op Dockinga College – VMBO-gt

Dockinga College, Dokkum , maandag 14 maart 2011

Het vooraanstaande lid en delegatieleider van de VVD in het Europees Parlement Hans van Baalen heeft maandag 14 maart gastlessen gegeven aan leerlingen van de tweede klassen van het Dockinga College-vmbo-gt in Dokkum en met hen gesproken over Europese wetten en regels. Hans van Baalen was in Dokkum op uitnodiging van de werkgroep internationalisering, al is hij niet geheel onbekend met Dokkum, aangezien hij al vijftien jaar getrouwd is met de uit Dokkum afkomstige Ineke Sybesma.

Hij sprak ’s morgens eerst met de Junior-Euro-Ambassadeurs van de school en gaf daarna gastlessen in alle tweede klassen. Van Baalen vertelde van het leven als Europarlementariër. Op zeer begrijpelijke wijze wist hij zijn gehoor te boeien met anekdotes en informatie over zijn werk als volksvertegenwoordiger in Brussel en Straatsburg.

Als vertegenwoordiger van de VVD kon hij het niet laten zo nu en dan zijn eigen mening duidelijk naar voren te brengen. In de geschiedenislessen hadden de leerlingen een aantal wetsvoorstellen voorbereid, waarover werd gestemd en gedebatteerd, waarna aan Hans van Baalen werd gevraagd zijn mening te geven over haalbaarheid en uitvoerbaarheid van de wet.

Het Dockinga College VMBO-gt is actief bezig met internationalisering en neemt deel aan het project “Een 10 voor Europa” van het Bureau Europees Parlement, waarbij leerlingen optreden als Junior-Euro-Ambassadeurs en alle leerlingen van de tweede klas een zestal lesmodules over Europa volgen. Hierbij komen de geschiedenis van Europa en de Europese Unie, maar ook Europese regels en waarden en normen of de betekenis van Europa in het dagelijks leven van de leerlingen ter sprake. In het voorjaar brengen leerlingen een bezoek aan het Europees Parlement in Brussel op uitnodiging van het Bureau EP.

Na een leerzame ochtend werd de Europese volksvertegenwoordiger nog een Friese lekkernij aangeboden, waarna hij door de leerlingen met een warm applaus werd bedankt voor zijn interessante les.